ČTECÍ ZAŘÍZENÍ SUNRISE

Digitální čtecí zařízení pro nevidomé jsou, obecně řečeno, počítačové sestavy, skládající se ze skeneru a počítače, vybaveného, mimo jiné, nějakým OCR programem a odečítačem obrazovky. Text vložený do skeneru je sejmut, převeden do počítače, pomocí OCR programu převeden do textového formátu a následně přečten pomocí hlasového výstupu. Práce s takovým zařízením však, přes maximální snahy o zjednodušení celé procedury, vyžaduje od uživatelů znalosti obsluhy PC, znalost psaní na klávesnici i práce s hlasovým výstupem.

Ne každý zrakově postižený člověk však má schopnosti na zvládnutí těchto činností. Proto dodavatelé speciálních pomůcek pro nevidomé přicházejí s nabídkami speciálních čtecích zařízení, která v sobě zahrnují výše popsané prvky, a navíc jsou vybavena ovládacími tlačítky, která umožňují jejich obsluhu i méně počítačově zdatnným osobám.

Prvním, speciálně vyrobeným kompaktním a česky mluvícím čtecím zařízením se kterým jsme se u nás mohli seznámit, byl přístroj nazvaný poetickým názvem SunRise (východ Slunce). Vyvinula jej australská firma Robotron. U nás bylo toto zařízení poprvé představeno zástupci brněnské firmy Tech - Rentals na Tmavomodrém festivalu v roce 1995.. O tři roky později jej nahradil přístroj s názvem Rainbow (duha), který na pohled vypadal úplně stejně, byl však programově vylepšen o OCR program s lepšími rozlišovacími parametry. Cena obou zařízení tehdy byla horentních 118 tisíc korun.

Obrázek otevřeného čtecího zařízení Sunrise

Sunrise je jednolité zařízení o rozměrech přibližně 60 krát 40 krát 20 centimetrů a váze kolem třinácti kilogramů. Je vybaven sériovým i paralelním portem, které umožňují propojení s tiskárnou, počítačem, eventuálně s tehdy velice oblíbenou a rozšířenou Eurekou. Poslech naskenovaného textu byl možný prostřednictvím zabudovaného reproduktoru, nebo přes připojená sluchátka. Po zapnutí přístroje síťovým vypínačem stačilo jen počkat přibližně 10 vteřin, než se přístroj ohlásil hlasovou frází: "Čekám na tvé příkazy." Veškeré další ovládání, jako je nastavování parametrů i pohyb po textu pak bylo možné za použití pouhých osmi, barevně i tvarově od sebe snadno rozlišitelných tlačítek. Ta jsou umístěna na čelním panelu a v pořadí zleva do prava slouží k:

Při vkládání textu do skeneru nebylo důležité, jak byl text směrován. Program už si jej v případě potřeby uměl sám přetočit. Pro ruční prohlížení textu sloužily také kurzorové šipky, které se Používaly i v soustiscích, například:

V parametrech nastavení pak bylo možné nastavit položky:

Přes velice dobré rozlišovací schopnosti, vysokou kvalitu hlasového výstupu i jednoduchost obsluhy se kompaktní čtecí zařízení u nás masívněji nerozšířila. Prodalo se jich jen několik kusů.

Zpět na Od Eureky k tabletům - střípky z historie doprovodných akcí Tmavomodrých festivalů.