EUREKA A4

Eureka A4 byla zcela mimořádným typem osmibitového osobního počítače. Tento počítač byl zkonstruován pro potřeby nevidomých, kterým sloužil a některým dokonce dodnes slouží jako „osobní sekretářka". Jeho schopnosti se vyrovnaly a v mnohém i předčily tehdejší osmibitové počítače.

Eureka A4 obsahuje mikroprocesor Z80 stejně jako tehdy velmi rozšířený osobní počítač Sinclair ZX Spectrum, frekvence procesoru je tedy cca 4 MHz. Kapacita operační paměti je 64 kB. Pro záznam dat se používá interní disketová mechanika formátu 3,5 palce. Eureka má také zabudován modem, sloužící k získávání informací pomocí telefonní sítě. Modem je možné využít nejen pro snazší vytáčení telefonních čísel přímo z telefonního seznamu Eureky, ale také k připojování ke vzdáleným počítačům. V době aktivního užívání Eureky k takovým počítačům patřily zejména stanice BBS, z nichž mohli nevidomí čerpat nejrůznější informace. Jednu z nich, BBS Braillnet, provozovala od roku 1993 Česká unie nevidomých a slabozrakých.

Eureka A4 má vestavěný akumulátor, umožňující až osmihodinový provoz bez dobíjení. Tento akumulátor bylo možné v případě potřeby odpojit prostřednictvím zapuštěného vypínače. Vzhledem k tomu, že byla navržena pouze pro nevidomé uživatele, není možné ji připojit ani k televizoru ani k monitoru. Veškeré informace jsou sdělovány syntetickým hlasem přes zabudovaný reproduktor nebo sluchátka, která je možné připojit přes 3,5 Jack konektor. Pro nastavení hlasitosti a rychlosti mluvení slouží dva posuvné potenciometry, umístěné na čelní straně v prostoru nad kurzorovými klávesami. Současně se zvyšováním rychlosti mluvení se však posouvala nahoru také výška hlasu.

Klávesnice tohoto počítače má pouze 20 kláves. Sedm z nich plní stejnou funkci jako klávesnice obouručního Pichtova psacího stroje (6 bodů a mezerník). Je k ní však možné připojit i standardní klávesnici používanou na počítačích typu PC. Kromě sedmi kláves pro zápis Braillova písma má Eureka ještě 8 tzv. funkčních kláves, které slouží k vyvolávání jednotlivých funkcí počítače. Další 4 klávesy plní stejnou funkci jako kurzorové klávesy na klávesnicích pro PC. Slouží např. k pohybu kurzoru v napsaném textu. Uprostřed kurzorových kláves je umístěna klávesa přeřaďovač (Shift). Pokud se stiskne přeřaďovač spolu s některou z osmi funkčních kláves, dostává zvolená funkční klávesa druhý význam. Uživatel má tedy k dispozici dvakrát 8 funkčních kláves.

Obrázek Eureky A4

Počítač Eureka A4 je zkonstruován tak, aby nevidomému mohl sloužit jako „osobní sekretářka". Od klasických počítačů se liší třeba i tím, že v paměti ROM, v níž standardní osmibitové počítače mají zabudován obvykle jen základní řídící systém, případně programovací jazyk Basic, má Eureka umístěny i jiné programy, jako hodiny, kalendář, diář, teploměr, voltmetr, telefonní seznam nebo kalkulátor. Pro psaní textu je k dispozici textový procesor s poměrně bohatou škálou funkcí zahrnující i takové možnosti jako nastavování okrajů pro tisk či různé zvýraznění textu. Protože je možné tento počítač připojit prostřednictvím paralelního portu k tiskárně, může nevidomý napsané texty snadno vytisknout. Autoři Eureky pamatovali také na zábavu a do paměti ROM umístili i hudební editor, jenž velmi zdařile využívá zvukových schopností tohoto počítače. Uživatel v něm může složit až čtyřhlasou skladbu. Kromě výšky a délky tónu lze v tomto editoru dokonce vybrat jednu ze tří barev, které autoři označili jako flétnu, trubku a varhany. Hotovou skladbu je možné uložit na disketu nebo vytisknout v podobě notového zápisu pro vidící hudebníky pomocí samostatně prodávaného programu "Music Printer". Eureka A4 má v paměti také zabudován programovací jazyk Basic, který dává uživatelům Eureky možnost vytvářet vlastní aplikace.

Velmi pokroková na dobu jejího vzniku je konektivita Eureky s okolním světem. Kromě modemu obsahuje Eureka A4 klasický paralelní port pro připojení tiskárny, který dokáže přepnout i na port sériový, čímž umožní připojit další komunikační partnery, buď jinou Eureku, nebo klasické PC. Je-li Eureka připojena k PC a na PC je spuštěn speciální program, je možné využít funkci nazvanou „Mluvící terminál". V tomto režimu se Eureka chová jako odečítač obrazovky systému MS-DOS. Dalším spojením se světem je pro Eureku pětikolíkový DIN konektor, sloužící k připojení externí klávesnice. Využívá se i k připojení jiných externích zařízení, např. čidla teploměru či voltmetru, případně rozlišovače barev, která je možné, jako externí zařízení, také zakoupit.

Veškerá data vytvořená na Eurece (texty, záznamy telefonního seznamu, hudba atd.) jsou uchovávána v paměti Eureky i po jejím vypnutí. Pokud však dojde k úplnému vybití akumulátoru, data jsou z paměti vymazána, proto je nutno ukládat data na diskety prostřednictvím zabudované disketové jednotky. Eureka využívá diskety 3,5 palce naformátované na 792 kB. Tento formát je pro Eureku specifický a komplikuje tak převod uloženého materiálu na počítače typu PC využívané v dnešní době. Eureka také neumí při práci s disketou využívat složky, všechny soubory tedy musí být uloženy v jediné kořenové složce diskety.

Uživatelské prostředí Eureky bylo přeloženo do mnoha světových jazyků, k nimž patřila např. také japonština. Česká verze Eureky spatřila světlo světa v r. 1991. Eureka se v České i Slovenské republice těšila velké oblibě, v Československu ji vlastnilo více než 600 uživatelů. V jazyce Basic i v hudebním editoru byly vytvořeny stovky programů a skladeb pro tento počítač, které si pak mezi sebou uživatelé předávali a často je využívali.

Kromě Eureky A4 byly firmou Robotron vyrobeny ještě dva příbuzné modely, Eureka Advanced a Eureka Professional. Žádná z nich se však již nedočkala lokalizace do českého jazyka. Eureka Advanced k nám byla v několika exemplářích dovezena v původní anglické verzi, vzhledem k vysoké ceně se zde však neuchytila. Ani ve světě se Eureka Advanced a Eureka Professional nedočkaly příliš velkého rozšíření.

Použité zdroje